Zara Si Chaaye Giri Aur Daagh Daagh Varaq

SHARE

Zara si chaaye giri aur daagh daagh varaq
Ye zindagi hai ki akhbar ka tarasha hai
* varaq: pape
* tarasha: chiselled (cut, shaped

SHARE