Din Raat Mujhe Mesej Kar-Kar Ke Aisa Kar Diya Tum Logon Ne Mujhe Jalim

SHARE

Din Raat Mujhe Mesej Karkar Ke Aisa Kar Diya Tum Logon Ne Mujhe Jalim;
.
..
...
Ghar Ki Ghanti Bhi Bajane Par Mobile Utha Leti Hu!

This is a very funny diya jokes. If you like jamai sasti jokes then you will love this. If you are in a bad mood and looking to laugh then this leti jokes is just for you. Share it to spread the love.

SHARE