Arz Kiya Hai:

SHARE

Arz Kiya Hai:
Mujh Se Brakap Kar Ke Tu Ban Gai Ul
Mujh Se Brakap Kar Ke Tu Ban Gai Ul
Maine To Nayi Pata Li Tujhe Kya Mila?
Baba Ji Ka Thullu!

This is a very funny babamail jokes. If you like nayi duniya jokes then you will love this. If you are in a bad mood and looking to laugh then this maine pyar kiya jokes is just for you. Share it to spread the love.

SHARE