Bhukamp ke jatke se Bad par soyi hui

SHARE

Bhukamp ke jatke se bad par soyi hui
Aurat niche gir jati hai.
Husband : kya hua ?
Wife : bhukamp ke jatake se mein gir gayi.
.
Husband – “bhukamp ke jatake se tum gir gayi
Ya tumhare girne se bhukamp aaya ?”

SHARE