Teacher- Agar Duniya Ki Sari Ladkiyo Ka Chehra Ek Jaisa Hota To Kya Hota

SHARE

Teacher- agar duniya ki sari ladkiyo ka chehra ek jaisa hota to kya hota? . . . . . . santa- hona kya tha sir, gas cyilinder ki tarah aaj iske ghar, kal uske ghar ..

SHARE