Oka cristian bible BOOK ne chustadu

SHARE

Oka cristian bible book ne chustadu..!! oka muslim khuran book ne chustadu..!! oka hindhu bagvadgeetha ne chustadu..!! but.. . . . . . . . andharu chuse book.. facebook...

SHARE