Din Bit Jate He Kahani Bankar Yade Reh Jati He Nishani Bankar Pr Riste Humesha Rahte Hai Kabhi Hotho Ki Muskan To Kabhi Akho Ka

SHARE

Di
Bit jate h
Kahani banka
Yad
Reh jati h
Nishani banka
Pr riste humesha rahte ha
Kabh
Hotho ki muska
To kabh
Akho ka pan
Bankar

SHARE