Nazar Ke Sagar Mein Utar Gaya Hai Koi

SHARE

Nazar ke sagar mein utar gaya hai koi
Mere dil mein ghar kar gaya hai koi

SHARE