Madhoshiyon Se Kaam Liya Hai Kabhi Kabhi

SHARE

Madhoshiyon se kaam liya hai kabhi kabhi
Haath un ka hum ne thaam liya hai kabhi kabhi

SHARE