Inkaar Ki Talab Hai Na Iqraar Ki Talab Hai

SHARE

Inkaar ki talab hai na iqraar ki talab hai
Bas ek baar tere deedar kya talab hai

SHARE