Ab To Khushi Ka Gham Hai Na Gham Ki Khushi Mujhe

SHARE

Ab to khushi ka gham hai na gham ki khushi mujhe
Be-his bana chuki hai bahut zindagi mujhe
*be-his - insensitiv

SHARE