Jam agar jaruri hai jindagi ke liye

SHARE

Jam agar jaruri hai jindagi ke liye
To jam ko honto se lagayiye.
Aram agar chahiye jeene ke liy
To beshak aram kijiye.
Fir bhi agar aram na mila,
To anuj ka ek salah lijiye
Ki apni mahbuba
Ke julfoan tale panah lijiye

SHARE