Tujh Se Ab Aur Mohabbat Nahi Ki Ja Sakti

SHARE

Tujh se ab aur mohabbat nahi ki ja sakti
Khud ko itni bhi aziyyat nahi di ja sakti
*aziyyat: trouble, torment, difficult

SHARE