Patthar Ke Jigar Walo Gham Mein Wo Ravani Hai

SHARE

Patthar ke jigar walo gham mein wo ravani hai
Khud raah bana lega behta hua paani hai

SHARE