Suni har manzil ho koi na mere sath ho aur tum aao kabhi yun bhi to ho ye badal

SHARE

Suni har manzil h
Koi na mere sath h
Aur tum aa
Kabhi yun bhi to h
Ye badal aisa toot ke baras
Mere dil ke tarah milane k
Tumhara dil bhi taras
Tum nikalo ghar s
Kabhi yun bhi to h
Tanahai ho, dil h
Bunden ho, barsat h
Aur tum aa
Kabhi yun bhi to h

SHARE