કાગડા બધે કાળા || KAGDA BADHE KALA || Ramto Jogi || Kiran Khokhani || Krishna Telefilms

SHARE
શેઠજી વાવાઝોડું આવ્યું... કિરણ ખોખાણી લિખિત-અભિનિત-નિર્મિત, "કાગડા બધે કાળા"

To get more updates Subscribe to our YouTube Channel "Ramto Jogi" and follow us on
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCGxeNOJIguijHBeeiYIYn1Q
Facebook : https://www.facebook.com/ramtojogiofficial/
Twitter: https://twitter.com/jogi_ramto

Technology Partner - Hasmukh Maniya(https://www.facebook.com/hasmukhmaniya)

Cast :
Kiran Khokhani
Radhi shukal
Ashok Vasoya
Anju Vasoya
Parth Navadiya


D.O.P- Bhavesh Donda
Multi Media :
Dhruv Pandav
Chintan Variya
DP Films Production

SHARE