ભૂંગળાવાળો ખજૂર -Jigli Khajur-New Gujarati Comedy Video 2018-Ram Audio

SHARE
#Midnightswithmenka #KhajurBhai #Ramaudio

Coconut Motion Pictures
Presents

ભૂંગળાવાળો ખજૂર

Concept & Written By - Nitin Jani
Directed By - Nitin Jani
DOP - Sumit Garg
DOP - Naresh Vadher
Singer-Rakesh Barot (Bolvana Paisa Nathi)
Produced by - Sanjay Patel

Cast
Nitin Jani
Tarun Jani
Dhrumil Poshiya
Savan Chaudhry
Pinakin Gohil

Midnights With Menka Cast

Malhar Thakar
Isha Kansara
Hardik Sangani
Vinita
directed by - viral shah

Producer:Sanjay Patel
Music Label:Shri Ram Audio And Telefilms
Online Download:www.rajaramdigital.com

For More Entertainment Like us On Facebook:-
https://www.facebook.com/RajaramDigital


For More Entertainment Like us On Twitter:-
https://twitter.com/shriramaudio

Circle us On Google+:-
https://plus.google.com/u/0/+gujaratidevotionaltv

For More Entertainment Follow On :)-
http://www.dailymotion.com/ShreeRamAudio

Youtube Channel Subcribe On:-
https://www.youtube.com/user/gujaratidevotionaltv?sub_confirmation=1

SHARE