Patni Kya Hai

SHARE

Patni Kya Hai?
Patni Mandir Ke Prasad Ke Jaisi Hoti Hai! Jisme Chahte Huye Bhi Koi Nuks Nahin Nikal Sakte! Shraddha Aur Majburi Ke Sath Chupchap Swikar Karo!

This is a very funny gadha jokes sms. If you like mandir jokes then you will love this. If you are in a bad mood and looking to laugh then this photo ke sath jokes is just for you. Share it to spread the love.

SHARE