Kaise Kaha Ki Aap Kitni Khubsurat Hai

SHARE

Kaise kaha ki aap kitni khubsurat hai
Kaise kaha ki hum aap pe marte hai
Yeto sirf mera dil janta hai
Ki hum aap pe hamari jawani qurban karte hai

SHARE