Nikal Kar Khud Se Bahar Bhagne Se Khud Mein Aane Tak

SHARE

Nikal kar khud se bahar bhagne se khud mein aane tak
Farar aakhir hai ye kaisa ye kaisi aazmaish hai

SHARE