Mai-Kash Bhula Sakenge Na Saaqi Ka Ye Karam

SHARE

Mai-kash bhula sakenge na saaqi ka ye karam
Girton ko us ne thaam liya hai kabhi kabhi

SHARE