"Nigahe bhacha kar jo chalte hai mujhse

SHARE

"nigahe bhacha kar jo chalte hai mujhse
Kabhi unko mujhse mohobat hue the
Jo mehbob se ajnabi ho gaye hai
Kabhi unko mujhse mohobat hue the.

SHARE