ब्रेकअप नंतर मुलाने केलेले ह्रुदयस्पर्शी वाक्य "तु मला सोडुन गेलीस याच मला दुःख नाही

SHARE

ब्रेकअप नंतर मुलाने केलेले ह्रुदयस्पर्शी वाक्य "तु मला सोडुन गेलीस याच मला दुःख नाही..... फक्त परत येउन माझी दुसरी सेट्टींग बिघडवालीस तर लय मार खाशील...

SHARE