Kabhi noton ke liye mare

SHARE

Kabhi noton ke liye mare, kabhi voton ke liye mare, kabhi jat-pat ke naam par mare, agar hote vir bhagat singh to kehte “yaar sukhdev, hum bhi kin logon ke liye mare.

SHARE