Honey Singh on phone: Uncle

SHARE

Honey singh on phone: uncle, hai ghar, hai paisa hai gadi. . . 2 jodi me ladki bhejo, ladki hui humari . . uncle: hai gun hai talwaar hai aari, dubaara phone kiya to khair nahi tumhari. . honey singh: ok bye.

SHARE