Kash Tu Ek Chand Aur Main Ek

SHARE

Kash tu ek chand aur main e
Sitra hota, aasmaan me e
Aashiyana hamara hota lo
Tumhe door se dekhte kareeb s
Dekhne ka haq sirf hamara hot

SHARE