Hame Chhod Kar Jab Chali Jawogi

SHARE

Hame chhod kar jab chali jawogi
Dusre ka daman tham kar pya
Nibhawogi, hamare ek ek aans
Ki kimat jaan jawogi, jab tu
Bhi use pyar kar ke dhokha khawogi

SHARE