Husband- Sunti Ho

SHARE

Husband- sunti ho, meri maa aayi hai.
Wife- ye bhi na jab dekho yahin aa jaati hai
Ab kya kaam hai?
Husband- are 2kg pyaaj bhi layi hai.
Wife- aap bhi na...
Pehle nahi bolna tha maa aayi hain.
Kabhi kabhi to pyaar aur ashirwaad
Naseeb hota hai badon ka.

SHARE